Witamy!

formularz rejestracji

arkusz powitalny

pocztówkę rejestracji

Informacje dla rodziców:
Zajęcia i życie szkoły podstawowej
Procedury w szkole podstawowej
Rok szkolny w szkole podstawowej
Role rodziców (szkoła podstawowa)

Informacje dla rodziców:

Wymagania szkoły średniej
Procedury w szkole średniej
Rok szkolny w szkole średniej
Role rodziców (szkoła średnia)
Przydatne strony internetowe dla nowoprzybyłychRejestracja uczniów nowoprzybyłych do prowincji Ontario, Kanada

W naszych sekretariatach szkolnych panuje często duży ruch w niektórychporach dnia. Chcielibyśmy zapoznać się z Państwa rodziną i poświęcićPaństwu konieczny czas i uwagę, aby wypełnić formularze rejestracji idowiedzieć się czegoś o naszej szkole.

Dlatego rodziny nowoprzybyłych, które chcą zarejestrować swoje dziecko do szkoły podstawowej lub średniej otrzymają arkusz powitalny i pocztówkę rejestracji.Na pocztówce rejestracji umieszczono datę i godzinę ponownego przyjściado szkoły. Przy tej okazji spotka się Państwem pracownik szkoły, abyodbyć rozmowę z rodziną i wypełnić formularz rejestracji.

Rozmowa z rodziną to okazja dla Państwa, aby powiedzieć nam, jakie celemają Państwo dla swoich dzieci i poinformować o ich potrzebach, a takżeokazja dla szkoły, aby dowiedzieć się więcej o Państwa rodzinie.

Jeśli przy spotkaniu będzie Państwu potrzebny tłumacz, prosimy powiadomić o tym nauczyciela i/lub dyrektora szkoły.